Legende King Arthur En Robin Hood

Check out more papers on King Arthur Knight

Wij hebben gekozen voor het vak Engels, omdat de Engelse taal ons boeit. Het was best lastig om tot een onderwerp te komen, maar uiteindelijk hebben wij gekozen voor het onderwerp mythes en legendes uit Engeland. Daar zijn natuurlijk meerdere keuzes in mogelijk. Wij hebben gekozen voor King Arthur en Robin Hood. Wij hebben deze twee gekozen, omdat deze twee ons het meest aanspraken. Eerst hadden we er vier. We hadden namelijk ook nog Stonehenge en het monster van Loch Ness, maar bij nader inzien waren deze twee al genoeg.

Don't use plagiarized sources. Get your custom essay on

“Legende King Arthur En Robin Hood”

Get custom essay

Contents

Dankbetuiging

Me at Little John’s grave in HathersageWij willen meneer Hurter bedanken, omdat hij ons heeft geholpen om tot een goed eindwerkstuk te komen. Hij heeft ons verbeterpunten gegeven, waardoor wij weer verder konden. Wij willen ook graag Allen Wright bedanken. Hij is de oprichter van een site van Robin Hood waar Nadine heel veel aan heeft gehad. Via de e-mail heeft zij vragen kunnen stellen. Als laatst willen wij onze ouders bedanken voor het helpen.

Tevredenheid samenwerking

Wij zijn heel tevreden over onze samenwerking. Wij hebben ons uiteindelijk optimaal ingezet. In het begin ging het een beetje stroef, maar toen we eenmaal op gang kwamen ging het goed. En we zijn ook samen tot een goed eindresultaat gekomen, waar we trots op zijn.

Inleiding

Wij hebben al verteld dat wij hebben gekozen voor het vak Engels. Ons werkstuk gaat over mythes en legendes uit Engeland. Daarbij hebben we de legendes Robin Hood en King Arthur uitgekozen.

Wat te weten willen komen is: Wat proberen de belangrijke mythes uit Engeland ons mee te geven?

Daarbij hebben we de volgende deelvragen bedacht:

 1. Hoe is deze legende/mythe tot stand gekomen en aangepast?
 2. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen bij de legende/mythe?
 3. Wat wilt de legende/mythe ons vertellen, wat is de betekenis erachter?
 4. Wat betekend de legende/mythe voor de engelse bevolking?

Wij bouwen het verhaal op door eerst even kort aan te geven over wie het gaat en wie het is. Dan vertellen wij hoe de legende tot stand gekomen is. We vertellen daarbij welke schrijver is begonnen met het opschrijven van verhalen over het historische persoon en hoe het is aangepast. Vervolgens leggen wij uit wat belangrijke gebeurtenissen zijn in de legende die echt niet vergeten kunnen worden. Het is belangrijk om dan te weten wat het moraal is en gaan wij dit bespreken. Ten slotte hebben we gemerkt dat voor de Engelse bevolking deze twee legendes bijzonder voor ze waren en gaan wij bedenken waarom dit dan zo is.

King arthur

Veel mensen hebben wel gehoord over de verhalen van Koning Arthur. King Arthur wordt gezien als de legendarische oud-Engelse koning. Er zijn vele boeken en films gemaakt over deze mythische held, maar wat zou er nu echt waar van zijn? De mythe King Arthur komt uit de Keltische legende. Het speelt zich af in de Middeleeuwen(ze zeggen rond de 5e eeuw) in zowel Rome als natuurlijk, vooral, in Engeland. Dit is ook wel de tijd van kastelen en ridders, tovenaars en heksen. Wat ook zeker zal terugkomen in het verhaal over King Arthur. Het is ook de tijd van het recht van de sterkste, hier zal ik nog opkomen.

Wij gaan ons ten eerste afvragen hoe deze mythe tot stand is gekomen. Daarna gaan wij kijken of er een bepaald moraal in het verhaal zit, wat wilt het ons misschien meegeven? Ook willen wij weten of er verschil tussen de verhalen van nu en vroeger. Ten slotte gaan we kijken wat voor invloed het heeft gehad op de engelse bevolking, wat maakt dit zo’n populaire mythe? Daarna hopen we te concluderen wat

Hoe is deze legende/mythe tot stand gekomen en aangepast?

Tussen de twaalfde en vijftiende eeuw werden er in heel Europa veel verhalen geschreven over verschillende helden die zouden hebben bestaan. Een niet te vergeten held is dan natuurlijk Arthur. En hier is dan ook genoeg over geschreven. King Arthur verhalen noem je romances en in dit geval Britse romances. Ridders, tovenarij, liefdes enz. was aantrekkelijk om over te schrijven en er zijn dan ook genoeg variaties die ik ga bespreken. Over king Arthur zijn romances in al 11 talen geschreven. Ik ga bekende schrijvers bespreken en een beeld geven waar het begon. Ik kan niet zeggen waar het eindigt want er wordt waarschijnlijk nog steeds wel geschreven over King Arthur.

Een van de eerste verhalen over de geschiedenis van Arthur werd geschreven door Geoffrey van Monmouth. Er wordt gezegd dat het boek geschreven zou zijn om de kelten te herinneren aan hun roemrijke verleden, voor ze door de Angelsaksen werden overheerst. Geoffrey beweerd dat hij een oud boek in het engels had gebruikt voor het maken van het verhaal, maar het is zeker dat hij natuurlijk ook wel veel fantasie hiervoor heeft gebruikt en inlevingsvermogen maar er kan wel gezegd worden dat er een kern van historisch gegevens inzitten. Hij staat ook bekend over het combineren van geruchten en fantasie.

Geoffrey zegt dat de legende van Arthur bij Uther Pendragon begint. Uther wordt verliefd op Igraine. Zijn verlangen naar haar zou zo groot zijn geweest dat hij wanhopig vraagt om hulp, en die hulp vraagt hij bij Merlijn. Merlijn geeft Uther een drankje waarbij zijn uiterlijk zo verandert dat hij precies hetzelfde eruit ziet als de man van Igraina op dat moment. Zo kan hij bij haar komen, en zo ook in haar slaapkamer. Die nacht werd volgens hem Arthur verwekt. In zijn verhalen komen veel aspecten voor die we nu nog steeds in Arthur verhalen lezen. Zoals Arthur die de zwaard uit steen trekt en zo tot koning wordt benoemd. Ook kan je de ridders van de ronde tafel terug vinden in zijn verhalen. Geoffrey vertelt ook over de liefde van Lancelot en Guinevere. Iets anders wat je ook ziet is de strijd tussen Arthur en Mordred.

Nadat de Franse dichter Chretien de Troyes ongeveer in 1190 zijn eigen “Conte de Graal ou Perceval” de Graal met Arthur had verbonden, gaf Robert de Boron daarna ‘de Graal’ een passende voorgeschiedenis. Hij verbond “Joseph d’Arimathie” en “Merlin”, samen met koning Arthur. Dit werd de basis voor latere Arthur verhalen.

In de eeuwen erna werden meerdere nieuwe variaties op het verhaal gemaakt. In 1485 schreef sir Thomas Malory “Morte d’Arthur”. Daarin wordt verteld over de geboorte, kroning en dood van Arthur. Het betekent dan ook ‘Het leven van Arthur’. Ondertussen worden er allerlei middeleeuwse verhalen opgenomen waarin Arthur wel een rol speelt, maar niet de hele tijd hoofdpersoon is.

Rond 1830 werd de legende weer vernieuwd door Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson schreef veel gedichten over Arthur. Hij was inspiratiebron voor ook andere schrijvers en kunstenaars. Verhalen werden fantasierijker vanaf dat moment en met meer romantiek.

Dus in het kort. Geoffrey van Monmouth was de eerste die de hele levensgeschiedenis van Arthur en zijn ridders opschreef. Velen volgden, waaronder Chrétien de Troyes, Layamon en Thomas Malory. Dit zijn dan ook de werken die behoren tot de meest invloedrijkste van die tijd.[1]

Naast de boeken zijn er ook films gemaakt over King Arthur waarvan ik er ook één heb gezien. Ik heb de film uit 2004 gezien. Ik ga nu wat vertellen over de film:

De film gaat over de ridders van de ronde tafel (Lancelot, Galahad, Bors, Tristan, Dagonet en Gawain) met hun koning Arthur die het leger zijn in Groot-Brittannië. De ridders willen hun vrijheid terug maar op de dag dat ze die zouden krijgen, horen ze dat ze nog één missie moeten doen van de paus van Rome. Maar die missie is gevaarlijker dan alle missies die ze ooit gedaan hebben. Ze zijn gedwongen de missie te doen, anders krijgen ze hun vrijheid niet. De missie is het bevrijden van een familie die zit opgesloten, volgens de paus zat daar zijn favoriete uitverkorene. Alleen dit is heel gevaarlijk want de weg die ze zullen moeten afleggen is de weg waar ze zeker weten de vijand zullen tegemoet komen. Op een of andere manier moeten ze de Saksen zien te verslaan en moeten de groep met mensen naar de muur (scheiding tussen het Romeinse rijk en het gebied van de “woads”) brengen. Voordat de Saksen er zijn kunnen ze nog weg, maar ze zijn dichtbij en verbranden alles op hun pad. Op hun weg heen ontdekken ze voor vertrek een plaats met gevangenen. Een van die gevangenen is Guinevere. Arthur ziet gelijk wat in haar en neemt haar mee. Arthur en zijn leger trekken de bergen in wetend dat de saksen achter hun aan zitten. Arthur weet het Saksische leger een bevroren pas in te lokken. Doordat een van de mannen van Arthur, Dagonet, het ijs inslaat met zijn bijl en het vijandelijke leger te dicht op elkaar loopt zakken ze door het ijs. Ze leveren de uitverkorene af en krijgen hun verklaring voor vrijheid. Arthur voelt zich schuldig voor de dood van Dagonet. Hij gaat nog een keer een gevecht aan met de Saksen wat ze overwinnen. Alleen betekend dit wel de dood voor Lancelot.

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen bij de legende/mythe?

De mythe is ontstaan bij ongeveer één verhaal waar veel verschillende variaties op zijn bedacht. Het is niet vast te stellen welke waar zou zijn en welke niet.

Ik ga het ‘standaard’ verhaal vertellen. Daarbij bespreek ik belangrijke personen, belangrijke gebeurtenissen en voorwerpen die ik in meerdere verhalen heb zien terugkeren.

Het begint allemaal bij Uther pendragon. Hij was de heerser in Engeland. Uther is de vader van de latere heerser Arthur. Urther sterft wanneer Arthur nog jong is. Hij kwam om in een gevecht het koningkrijk. Op dat moment brak er zonder koning grote onrust uit in Engeland. Een nieuwe koning was dringend nodig. Alleen dan kon er weer in Engeland in vrede geleefd worden.

Omdat de edelen niet wisten wie ze als opvolger moesten kiezen, vroegen ze Merlijn om raad. Merlijn werd gezien als de beste tovenaar van die tijd. Ze beloofden hem dat ze zich aan zijn beslissing zouden houden.

Merlijn bedacht dat op kerstdag de edelen en ridders bij elkaar moesten komen in de St. Stephenskerk in Londen. Ze kregen ze te horen dat ze na de mis naar het kerkhof moesten gaan, waar op geheimzinnige wijze een grote steen was verschenen. Het was een grote steen met daarop een aambeeld waaruit een zwaard stak. Dit is een belangrijk aspect in de Artur verhalen en komt dus vaak voor in boeken net als in de film. Op het aambeeld stond in gouden letters: ‘ wie dit zwaard uit deze steen en dit aambeeld trekt is met recht geboren als koning van heel Engeland'[2]. Vele edelen probeerden het maar het lukte niemand. Engeland had nog altijd geen koning.

Toen arthur nog jong was lukte dit hem al. Er verliepen heel wat jaren voordat Sir Hector naar Londen kwam met zijn zoon Sir Kay naar zijn pleegzoon Arthur. Sir Kay zou voor het eerst van zijn leven deelnemen aan een toernooi. Toen hij op het veld aankwam kwam hij erachter dat hij zijn zwaard was vergeten. Arthur bood aan het thuis te gaan halen maar toen hij aan kwam was het huis op slot. Omdat hij vond dat hij niet zonder zwaard kon aankomen liep hij het kerkhof op. Hij had namelijk mensen wel vaker horen vertellen over het zwaard dat daar in het aambeeld vastzat. Arthur trok het zwaard eruit. Arthur heeft op dat moment niet eens door dat hij koning is, omdat het verhaal over de zwaard geheim is gehouden door zijn pleegvader. Zijn pleegvader wilde het ‘ koningse’ bloed eerst geheim houden.

Afbeelding: ‘Crossley-Holland, K, 1999’

Arthur bracht zonder te weten de zwaard naar Sir Kay. Sir Hector zag dat het de zwaard uit het aambeeld was. Hij kon het eigenlijk niet geloven dat Arthur de zwaard had. Tot dat Arthur uitlegde dat hij het er gewoon uit had getrokken omdat hij dus een zwaard wilde hebben voor Sir kay, ging Hector snel naar de andere ridder om te vertellen wat er was gebeurd. Het was voor veel mensen moeilijk te geloven. Arthur moest terug naar het kerkhof waar hij het zwaard moest terug steken en het er dan weer uit moest halen om te kijken of hij het echt kon. Op dat moment geloofde iedereen wel dat hij koning moest worden. Er was veel blijdschap want er was eindelijk weer een koning.

Afbeelding: ‘Lanc. A 2002’

Toch waren en nog veel mensen die niet wilde geloven dat Arthur de juiste koning zou zijn. Het was gewoon pure jaloezie. Ze beweerde ook dat Arthur niet de zoon van Uther Pendragon zou zijn. Er was bij meerde mensen een wantrouwen ontstaan voor Arthur en ze weigerde hem in het begin te gehoorzamen. Tot deze mensen hoorde o.a familieleden zoals zijn neven Gawain, Gaheris, Agravaine en Gareth. Arthur moest hun eigenlijk wel gewoon verslaan. De grootste vijand is voor hem Gawain. Merlijn wist hoe Arthur hem kon verlsaan. Arthur gebruikte de informatie en versloeg zijn neef.

Arthur had zijn vijanden verslagen en kon nu op het land gaan besturen. Merlijn hielp hem hierbij door raad te geven. Arthur was streng tegen onrecht en voor orde en veiligheid. In de jaren die waren verstreken tussen de dood van Uther en het leiderschap van Arhur was het land een zooi geweest. Er was geen orde meer en een grote chaos. Maar Arthur wist dit te herstellen en kon alles goed overzien. Veel ridders hadden hier respect voor en stonden klaar om Arthur te helpen.

Ook Arthur maakte ook wel eens een fout. Een belangrijke fout die ik ga vertellen is de fout met Sir Pellinore. Hij wilde Sir Pellinore verslaan en viel hem opeens aan. In die strijd was zijn zwaard gebroken. Arthur had geen wapen en Sir Pellinore had de kans Arthur te doden. Merlijn kwam ertussen met zijn tovenarij. Zo toverde hij Sir Pellinore in slaap. Arthur was veilig en werd er weg gehaald. Arthur had er veel moeite mee dat hij zijn zwaard niet meer had en wist ook niet hoe hij aan een nieuwe kwam. Arthur ging naar het meer en had daar veel verdriet. Toen zag hij opeens een witte arm uit het water omhoogkomen. De hand hield een zwaard vast met juwelen. De Vrouw van het Meer verscheen en zei dat hij hem mocht gedbruiken. Wat ze precies gezegd zou hebben was het volgende: “U herinnert zich hoe lang geleden, op een zomeravond, een arm omhoogkwam uit de diepte van het meer, gehuld in wit fluweel, mystiek en wonderlijk. De arm hield het zwaard vast. En u herinnert zich hoe ik erheen liep en het aannam en het sindsdien droeg, als een vorst.”[3]

Arthur ging het meer in en pakte het zwaard, dat Excalibur werd genoemd. Het zwaard heette excalibur(betekent staal, hard of bliksemstraal). De Vrouw van het Meer vertelde hem dat het wapen toverkracht bezat en dat hij niet gewond of gedood kon worden zolang hij de schede(waar het zwaard in zit) in bezit had.

Toen hij terug ging naar het kasteel hoorde hij dat de Saksen weer zijn land waren binnengevallen. Hij besloot terug te vechten. Ook zat Leodegraunce, koning van Schotland, in de problemen. Zijn broer Ryance, koning van Ierland, bedreigde hem. Ryance zou een mantel willen laten maken van de baarden van koningen. Hij had er nog maar één nodig om de mantel af te krijgen. Arthur kong zijn wreedheid niet begrijpen. Hij ging naar Leodegraunce om hem snel helpen. Tijdens het gevecht met het Ierse leger doodde Arthur Ryance met excalibur. Bij Leodegraunce ontmoete hij de dochter van de koning. Hij werd verliefd op Guinevere, dit is hoe zij heette. Ook zij viel voor Arthur en ze besloten te trouwen. Eerst moest Arthur eerst nog een veldtocht doen van Merlijn. Na die veldtocht konden ze met elkaar trouwen. Het huwelijk was heel groots en als cadeau kreeg hij van Guinevere de Ronde Tafel die ooit voor Uther was gemaakt. Toen reisde hij met zijn bruid naar Camelot (Winchester), waar hij de totale bevolking voor een groot feest tijdens Pinksteren uitnodigde. Dat was het einde van de eerste regeringsperiode van Arthur en begon de tweede periode, die het bekendst is geworden.

Arthur besloot een verenging voor de ridders te stichtten. De ridders die daarbij horen moesten hem trouw zijn en mogen dan aan de tafel zitten die Guinevere hem heeft gegeven. Ze worden de ridders van de Ronde Tafel genoemd. Hij liet ervoor een mooi kasteel bouwen met een eetzaal waar de ronde tafel kwam te staan. Om de tafel werden de stoelen voor de ridders geplaatst. In het ene verhaal zeggen ze dat het bestond uit twaalf ridders en in andere verhalen beweren ze dat het er weer honderden waren. In ieder geval was het een grote eer om een van die ridders te zijn, of het er nou twaalf of honderden waren. In de muur waren twaalf nissen aangebracht waarin grote standbeelden stonden van de twaalf ridders die Arthur al had overwonnen. In de hand van elk standbeeld zat een kaars; Merlijn voorspelde dat ze zouden branden tot de Heilige Graal verscheen. Arthur gaat later op zoek naar de heilige Graal, de mysterieuze kelk die vrede zou brengen. Of dat zal lukken zien we later in het verhaal.

Merlijn bedacht wie er op de stoelen plaats mochten nemen aan de ronde tafel, er bleven twee stoelen over. Op één van de lege stoelen was geschreven: “Gevaarlijke zetel.” Merlijn legde uit dat de stoe; was gereserveerd voor een ridder die ‘zuiver’ was. Hiermee wordt bedoeld iemand met een goed geweten. Als er iemand met een slecht geweten erop zou gaan zitten vertelt Merlijn dat de aarde splijt en diegene zal vergaan. De ridders hadden verschillende plichten. Het gaat er om dat ze vechten voor het juiste en onrecht bestrijden. Zo was de ronde tafel veel bezig met de rijke graven en baronnen want die hadden een levensstijl van uitbuiten en onderdrukken van de rest van het volk. Ze verdedigen weduwen, maagden, kinderen, pelgrims enz. Ze helpen gevangenen en bevrijden hun. Verzorgen gewonde soldaten en zorgen dat de gesneuvelde soldaten begraven. De kerk en het geloof is belangrijk voor de ridders van de ronde tafel. In ruil voor hun daden kregen ze roem en belofte dat het volk hun zal gehoorzamen.

De ridders van de Ronde Tafel waren geliefd bij het volk door hun dappere en edele daden. Sir Lancelot du Lac was het meest geliefd. Lancelot is altijd een belangrijk persoon geweest in de verhalen over Arthur. Ik ga nu vertellen wat hem o.a zo bijzonder maakte.

Lancelot zou al een bijzonder kind geweest zijn. Hij was de zoon van koning Ban en Helen. Het koninklijk paar moest uit hun kasteel in Brittannië vluchten toen Lancelot nog een kind was omdat er gevaar voor hun was. Ze waren nog niet eens ver af van het kasteel en het was al in brand gestoken. Ban kon dit niet aanzien en hij zou dood neer gevallen zijn. Helen wilde haar man helpen en legde Lancelot bij een meer in het gras. Maar toen ze het weer wilde pakken had Vivian, de Vrouw van het Meer, Lancelot in haar armen en ging weg. Hoe hard Helen ook schreeuwd, terug kwam ze niet.het zicht. Lancelot werd met zijn twee neven, Lyonel en Bohort, opgevoed in het paleis van de Vrouw van het Meer. Daar bleef hij tot achttien was. Toen bracht de fee hem naar het hof en stelde hem voor aan Arthur. Arthur vond hem bijzonder en zag hem meteen als een vriend. Lancelot kreeg een speciale plaats aan de Ronde Tafel.

Toch kwam er een groot probleem met Lancelot. Toen hjj Guinevere zag werd hij verliefd op haar. Hij was zo verliefd dat hij eigenlijk zijn vriend en ook de koning verraadde. Lancelot wist niet meer wat hij moest doen. Hij wilde trouw blijven aan zijn vriend en de koning maar hij was zo verliefd. Hij werd er heel ongelukkig van. Het is wel belangrijk om te weten dat hij altijd een goede ridder is gebleven. Hij vocht alsnog tegen het onrecht en was er voor de koning.

Iedereen had de geheime liefde wel door. Maar Arthur niet, hij geloofde genoeg in zijn ridders en dacht echt niet dat die dat ooit zouden doen. Pas later kwam hij erachter toen het geheim bijna niet meer te verbergen was. Hij was heel verdrietig en stuurde zijn vrouw weg. Zij ging met Lancelot in een kasteel wonen. Toen Arthur erachter kwam dat hij zijn vrouw met onrecht haar gedrag had veroordeeld mochten zij weer aan het hof komen. Waar hij haar bleef liefhebben en dienen.

Op een gegeven moment in het verhaal wordt Guinevere ontvoerd. Guinevere was gevangen genomen door Meleagans. Lancelot ging haar gelijk bevrijden. Hij wist in welke richting ze was ontvoerd, ze had namelijk steeds een kam en een ring laten vallen. Op zijn weg werd zijn paard door toverkracht afgepakt in een gevecht. Nu moest hij op een kar verder rijden. Dat was niet gepast in die tijd. De kar was voor edelen die misdaden hadden gepleegd. Hoe dan ook, Lancelot wilde alsnog Guinevere helpen en dus kon het hem niet schelen hoe hij bij haar kwam. Hij bereikte uiteindelijk het kasteel waar ze gevangen werd gehouden. Hij versloeg de vijand en zorgde ervoor dat Guinevere bevrijd werd. Maar ze wilde niets van hem weten, ze kon niet begrijpen dat hij op een kar naar haar toe was gekomen. Lancelot kon het dat niet aan. Hij vluchtte, ook al wist hij niet meer waar naar toe.

Later had de koningin door dat ze niet juist had gereageerd tegen Lancelot. Ridders moesten hem gaan zoeken. Het duurde twee jaar voordat ze hem vond. Toen Lancelot het allemaal weer aan kon ging hij terug naar het kasteel. Arthur, Guinevere en alle ridders waren blij hem weer te zien. Lancelot maakte Sir Gareth tot ridder, want om zijn moeder een plezier te doen had hij zijn ware naam verborgen gehouden en een jaar lang als kok gewerkt. Deze nieuwe ridder ging meteen met de mooie Lynette op weg om haar gevangen zuster te bevrijden. Lynette vond hem maar een eenvoudige keukenhulp en beledigde hem op allerlei manieren. Hij liet haar maar praten en won van zijn vijanden. Dat maakte zoveel indruk op haar dat ze hem ging bewonderen en hem vroeg naast haar te komen rijden. Ze vroeg hem zelfs of hij haar gedrag wilde vergeven. Dit is wat ze gezegd zou hebben: “Heer ridder, ik had gehoord dat u knecht was. Ik schaam me dat ik u zo heb behandeld, zo kwaad heb toegesproken, zo adellijk als ik ben. Ik dacht dat Arthur boos op mij was. Vergeef me, u hebt mij steeds vriendelijk geantwoord.” [4]Gareth vergaf het haar, hij hield van haar. Toen hij veel ridders had verslagen en haar zus had bevrijd, beloofde Lynette hem dat ze met hem zou trouwen als hij tot de Ronde Tafel was toegelaten. Gareth haastte zich terug naar het hof van Arthur en vroeg hem of hij mocht aansluiten tot de Ronde tafel. Dat wilde Arthur wel doen, want met zijn dappere daden had hij de roem verdiend. Gareth ging dit meteen aan Lynette vertellen, nu konden ze gaan trouwen.

Een keer met Pinksteren zouden de ridders aan een feestmaaltijd hebben gezeten wanneer er een vrouw binnenliep. Ze liep naar lancelot en vroeg of die mee wilde gaan naar het bos, er was een jongen die door hem als ridder geslagen wilde worden. Dit deed Lancelot. Deze ridder wordt Sir Galahad de Reine genoemd. Er wordt gezegd dat hij de zoon zou zijn van Lancelot en andere mensen zeggen weer dat hij niet een mens geboren zou zijn. Vlak erna zou er een wonder gebeurd zijn. Iedereen ging naar de oever van de rivier. In het water lag er steen in het water met een bijzonder wapen er in gestoken. Op de steen stond: ‘alleen een ridder die een volkomen zuiver geweten heeft, mag proberen het uit de steen te trekken, ieder ander zal een zware straf riskeren'[5].

Veel ridders wisten dat ze het beter niet meer konden proberen. Iedereen had ook al was het klein een zonde begaan. Toen ze terug gingen naar de zaal met de ronde tafel kwam er een oude man binnen met Galahad. Galahad die nog onschuldig was en nog geen vrees kende moest op de “Gevaarlijke Zetel” zitten. Iedereen was doodsbang. Maar toen verscheen Galahad’s naam in gouden letters op de stoel. Iedereen begon te juichen. Galahad droeg een lege schede, hij vertelde dat voorspeld was dat hij een toverwapen zou krijgen. Veel mensen dachten toen gelijk aan het wapen in de zware steen in het water. Ze namen de ridder mee naar de rivier en lieten hem het wapen zien. Hij pakte het zonder enige moeite. Hij stopte het in zijn schede en het bleek precies te passen. Toen alle ridders die avond na de maaltijd aan de Ronde Tafel zaten was er een grote donder. De kaarsen, waar ik eerder over had verteld die in de zaal stonde bij de ronde tafel die in de handen van de twaalf standbeelden zaten doofden. Toen kwam de Heilige Graal aan op een straal van ‘hemels licht’. De wit fluwelen vaas werd door onzichtbare handen gedragen en ging door de zaal heen. Iedereen kon zijn ogen niet geloven. Toen ging het weer weg, al snel. Het was heel mysterieus en de ridders vonden het erg spannend. Toen ze weer op hun bord keken, zagen ze daar hun lieveling gerechten op liggen. Alle ridders durfde niet als eerste de stilte verbreken dus wachtten ze allemaal maar tot de kaarsen weer gingen brandden. Er wordt beweerd dat de houder van de graal zwaar gewond is en pijn leidt. Alleen een van de ridders van de ronde tafel kan bij het vinden van de graal die persoon genezen. Hij kan dan sterven en het uitgedroogde land zal weer groen en vruchtbaar worden.[6]

Toen sprong Lancelot op zei dat hij de Heilige Graal wilde gaan zoeken. Hij zal niet rusten tot hij de schaal zonder sluier zal zien. De andere ridders wilde dit ook.

Voor Arthur betekende het dat hij ze ridders voor een tijd niet zal zien. Toch zegende hij hun en zei dat konden vertrekken. Voor de ridders was het ook moeite Arthur gedag te zeggen maar toch wilde ze gaan.

De volgende ochtend gingen ze weg. Alleen of samen. Na vele jaren gezocht te hebben gingen vonden de meeste ridders het zoeken het niet meer waar en kwamen terug naar het kasteel. De koningin maakte een groot feestmaal maar tijdens de maaltijd gebeurde er iets heel ergs. Eén gast viel dood van zijn stoel doordat er vergif in zijn drank gezeten zou hebben. De koningin kreeg gelijk de schuld. Ze koos ervoor om het uit te vechten. Maar ze kon geen ridder vinden die voor haar wilde vechten. Dit betekende dat ze op de brandstapel moest. Maar toen kwam Lancelot (in vermomming) en zorgde ervoor dat de aanklacht werd ingetrokken.

Aan het hof van Arthur werd elk jaar een toernooi gehouden. De winnaar krijgt een juweel als prijs. Arthur was als kleine jongen aan de juwelen gekomen. Twee broers, koningen, zouden elkaar vermoord hebben. Naast de koningen lag een kroon met diamanten. Arthur zette het op zijn hoofd. Hij hoorde een profetische stem die hem vertelde dat hij ooit koning zou worden. Hij bewaarde de kroon met het idee als hij echt koning zou worden hij de juwelen zou uit delen op toernooien als prijs.

Lancelot had aan al de toernooien deelgenomen en elke keer de prijs gewonnen. Veel ridders keken tegen hem op. Voor het toernooi reed hij naar Astolat en vroeg aan Elaine, de vrouw die daar woonde, of ze zijn schild wilde bewaren en hem zolang een ander schild wilde geven. Voor Elaine was het liefde op het eerste gezicht. Ze vroeg Lancelot of hij haar kleuren op het toernooi wilde dragen. Eigenlijk had hij bedacht de kleuren van Guinevere te dragen die ze had gegeven. Maar hij wilde deze keer zijn identiteit niet laten zien en deed hij wat ze vroeg. Op het lint zaten allemaal parels. Toen zei hij tegen Elaine: “Dame, uw lint dat u voor mij afsnijdt, wil ik nemen omdat ik van u houd. Zo heb ik mij nog nooit aan een vrouw gewijd, alleen die ene die mijn hart had veroverd.”[7] Ze was er helemaal blij mee en ook trots toen ze Lancelot met haar kleuren zag, en keek hem na toen hij wegreed met Sir Lawaine, haar broer. Lancelot ging vermomd naar het toernooi. Daar gebeurde precies wat hij had gehoopt. Niemand herkende hem en toch wierp hij alle ridders uit het zadel en won de prijs. Heel even leek hij bij het laatste gevecht te verliezen, want hij raakte zwaar gewond. Omdat hij zich zwak voelde worden en wilde echt onbekend blijven, wachtte hij niet tot de prijsuitreiking, maar reed meteen de stad uit.

Vlak buiten de poorten viel hij bewusteloos van zijn paard en hij werd meegenomen door een kluizenaar. Toen Elaine het nieuws hoorde wist ze gelijk dat het om Lancelot ging en zocht hem op. Toen heeft ze hem verzorgd. Ze was heel blij dat ze dat mocht doen. Toen hij hersteld was wilde hij gelijk terug het veld op en vroeg zijn schil terug. Lancelot had ondertussen helemaal niet door dat Elaine van hem hield. Op het moment dat hij het wel begon te merken vond hij het heel erg. Hij wist namelijk hoe ongelukkig een mens kan zijn als liefde onbeantwoord blijft, kijk maar naar wat is verteld over Lancelot en Guinevere. Hij probeerde haar voorzichtig het nieuws te brengen dat hij al van een ander hield. Elaine kon echt niet leven met het liefdesverdriet. Uiteindelijk betekende het zelfs haar dood. Zelf schreef ze een afscheidsbrief aan Lancelot en haar vader beloofde dat hij de brief in haar hand zou stoppen als ze dood was. Omdat ze door Lancelot zelf begraven wilde worden, liet ze vanaf het kasteel een schipper overkomen die niet kon praten.

Gawain droeg de diamant van het toernooi bij zich. Hij zocht overal naar de winnaar. Toen hij in Astolat kwam voordat Lancelot genezen was, hoorde Gawain hoe de overwinnaar heette. Zonder na te denken vertelde hij het nieuws aan Guinevere. Lancelot droeg de kleuren van Elaine en er werd zelfs gezegd at ze gingen trouwen. De koningin werd onwijs jaloers. Bij het eerstvolgende bezoek van Lancelot deed ze heel koel wat Lancelot niet begreep. Hij gaf haar een halsketting met de diamanten die hij op toernooien had gewonnen. Guinevere pakte het aan en gooide het door het raam. Lancelot schrok onwijs van wat ze deed. Hij leunde uit het venster en keek de diamanten na. Op dat moment zag hij een boot die zachtjes stroomafwaarts dreef. De boot maakte een rare indruk op hem en hij bleef kijken. Opeens zag hij dat er een lijk op de boot lag. Even later herkende hij het lijk, het was Elaine. Hij kon het niet aanzien en het deed hem veel pijn. De schipper stopte bij de trappen van het paleis. Arthur gaf het bevel het lijk bij hem te brengen. Hij pakte de brief uit de verstijfde hand van de vrouw en las het op. Arthur was heel erg ontroerd door het verhaal van Elaines liefde. Hij besloot haar laatste verzoek uit te voeren en haar te laten begraven. Lancelot mocht dit doen. Aan de mensen bij de begravenis vertelde hij wat er met hem en Elaine was gebeurd. ‘Zijn stem trilde toen hij over haar sterfbed vertelde en riep: “Arthur, mijn vorst, en allen die dit horen, weet dat ik diep bedroefd ben om de dood van deze mooie vrouw. Zij was trouwen goed en had lief met meer liefde dan alle vrouwen die ik ken. En toch, beminnen is nog niet bemind worden, niet op mijn leeftijd, al is jeugd nog zo aanlokkelijk! Ik zweer bij recht en ridderschap, dat ik geen aanleiding heb gegeven tot zulk een liefde. Mijn vrienden kunnen dat getuigen, haar broers en haar vader, die ook zelf wilde dat ik oprecht en bot zou zijn, ja, het gevoel in haar zou doven door wat mij vreemd is: onhoffelijkheid Ik deed mijn best, ik verliet haar zonder afscheid te nemen. Maar had ik geweten dat het zo zou aflopen, dan had ik iets beters geprobeerd, iets wat haar van zichzelf had bevrijd.”[8]

Lancelot voelde zich heel rot over de situatie en ging even weg bij het hof. Gelukkig voor hem keerde hij net op tijd terug om Guinevere te kunnen redden van weer een valse beschuldiging. Hij kon de manier waarop ze hem had behandeld echt niet begrijpen en nam haar mee naar Joyeuse Garde. Hij vertelde haar dat hij haar zou verdedigen, als het moest zelfs tegen de koning. Arthur werd hier heel kwaad om. En vond dat ze niet meer samen in het kasteel mochten wonen. Ook daagde Arthur Lancelot meerdere keren uit om met hem te vechten maar hij weigerde steeds. Het probleem werd steeds groter, totdat de paus zelf tussen hun in kwam en hulpjes van hem naar Engeland stuurde die de zaak onderzochten. Lancelot wist zeker dat Guinevere voortaan met alle respect zou worden behandeld en gaf haar weer aan de koning. Zelf ging hij maar weg, wonen bij zijn vader in Brittannië. Arthur was alsnog kwaad. Zijn neef (Mordred) moest op Guinevere passen en Arthur ging met een groot leger naar Brittannië. Arthur was nog maar net weg en Mordred bedroog hem. Hij nam gelijk plaats op de troon. Omdat hij wel wist dat niemand hem zou tegenspreken zei hij dat Arthur was verslagen, en hij verplichtte Guinevere om met hem te trouwen. De koningin weigerde dat. Uit wraak zette hij haar in de gevangenis en hij liet haar pas weer vrij toen ze beloofde te doen wat hij wilde. Daarop vroeg ze toestemming om naar Londen te gaan, waar ze een bruidskleed zou kopen. Guinevere was natuurlijk van plan iets heel anders te doen. Wanneer ze in Londen aankwam zou ze zich in de Tower laten opsluiten en dan naar Arthur een bericht sturen dat ze in gevaar was. Hij liet zijn mannen Lancelot’s kasteel afpakken. Hij stak de zee over en kwam het leger van Mordred bij Dover tegen.

Laatste strijd

Mordred was erg boos omdat zijn plannen in de weg werden gestaan dus verzamelde toen zijn leger. Na afspraken gemaakt te hebben werd bepaald dat Arthur en Mordred allebij met een gelijk aantal ridders zullen verschijnen om de vredesvoorwaarden te maken. Allebei ongewapend. Maar toen één van de ridders de slang zag, greep hij zijn zwaard om het te doden, en die onverwachte beweging zorgde voor één van de bloedigste gevechten uit de middeleeuwen.

Aan beide kanten vochten de ridders heel hard totdat er bijna niemand meer leefde. Toen kwam Arthur Mordred tegen. “Eén van ons moet sterven,” mompelde Mordred. “Dat ben jij,” antwoordde de koning. Hoewel hij uitgeput was, lukte het hem zijn tegenstander een fatale klap te geven. Maar toen Mordred op de grond viel, hakte hij krachtig op de koning in, die ernstig geraakt werd en stervend in elkaar zakte.[9]

Arthur’s dood(2 variaties)

Zo stierf Arthur door zijn verraderlijke neef. Hij zou overigens niet gesneuveld zijn als zijn toverschede niet was gestolen door zijn zuster Morgana, de elf, die dus eigenlijk de dood van de koning veroorzaakte. Overal lagen lijken van ridders en de kreten van stervende krijgers verscheurden de lucht. Mordreds mannen waren tot de laatste toe gedood. Van het leger van Arthur was alleen Sir Bedivere aan de dood ontsnapt. Toen hij zag dat Arthur op sterven lag hield hij het bijna niet meer uit van verdriet. Arthur gaf hem het bevel het zwaard Excalibur op te pakken en het zo ver mogelijk in het meer te gooien. Dan moest hij terugkomen en vertellen wat hij had gezien. De ridder vond het jammer zo’n kostbaar zwaard weg te gooien, dus verborg hij het tot twee keer toe. Maar de stervende Arthur kwam daar achter en verplichtte Sir Bedivere het echt moest weggooien. Op het moment dat het toverzwaard het water raakte, zag Sir Bedivere een hand uit de diepte omhoogkomen. De hand greep het wapen, zwaaide er drie keer mee en dook toen onder het water.

Helemaal verward van wat hij had gezien ging hij naar Arthur en vertelde het verhaal. Voor Arthur was het een grote opluchting. Hij vertelde Sir Bedivere nog dat Merlijn had gezegd dat hij niet zou sterven. Hij vroeg de ridder hem in een boot te leggen die geheel met zwarte doeken bekleed zou zijn wanneer hij sterft. Deze boot zou hij dan geven aan de elf Morgana, de koningin van Northgallis en de koningin van de Westerlanden. Sir Bedivere deed wat Arthur hem gezegd had. Hij vond de boot en legde de koning erin. Bedivere vroeg Arthur toestemming hem anders te begeleiden want hij zag dat hij niet lang meer zou leven. Dat vond Arthur niet goed hij wilde alleen naar het eiland Avalon gaan. Hij hoopte dat zijn wond daar zou genezen en dat hij eens bij zijn volk zou terugkeren. Daar ging de boot. Veel mensen hopen nog lang naar zijn terugkeer. Niemand durfde echt te zeggen of hij leefde of dood was. Meeste mensen hielde het er maar gewoon op dat hij een soort van eeuwige jeugd en zaligheid genoot op het fabeleiland Avalon. Maar toch bleef in Engeland toch geloofd in die terugkeer. Dat blijkt dat toen Philips van Spanje met Maria trouwde, hij echt moest beloven dat hij de kroon aan Arthur zou teruggeven als hij die weer kwam terug eisen.

Andere beweren dat hij met een boot naar Glastonbury werd gebracht, daar werd hij in een graf gelegd. Guinevere ging in een nonnenklooster. Lancelot kwam er op bezoek want hij wilde de koning redden en het weer goed maken. Maar dat was te laat. Het was moeilijk voor lancelot en had veel verdriet. Hij had nog steeds veel respect voor de koning. Vervolgens trok Lancelot zich zes jaar lang terug en was bezig met boete doen en bidden. Op een gegeven moment was hij helemaal afgetakeld van het waken en vasten. Op het moment dat hij stierf, zag de priester die bij hem geweest zou zijn hoe engelen zijn ziel opnamen en hem naar de hemel droegen. Het lichaam van Lancelot werd aan de voeten van Arthur begraven.

Andere zeggen ook dat hij een graf kreeg in Joyeuse Garde omdat hij en de koningin zoveel gelukkige uren daar met elkaar hadden doorgebracht.

We hebben nu gezien hoe het verhaal op dit moment over het algemeen wordt verteld. In de volgende deelvraag gaan we verder verdiepen hoe het dan tot stand is gekomen.

Wat wilt de legende/mythe ons vertellen, wat is de betekenis erachter?

Er zijn genoeg moralen die zich kunnen aansluiten bij de legende van King Arthur. De volgende moralen heb ik uitgekozen, ik leg daarbij uit ook waarom:

Manieren maken de man[10]:

De helden in de legende zijn naast Arthur zijn ridders. Ridder(Knight in het Engels) betekend knecht/hoveling. En dat is precies wat een ridder was in die tijd. De ridders waren de mannen aan het hof van de machtige leiders. Ze hadden verschillende verplichtingen zoals voor hem vechten. Vechten voor het volk, voor het ‘goede’ zullen ze staan en zullen het ‘boze’ bestrijden. Ze moesten goede dienaren voor het volk zijn. Er werd ook van de ridders geëist Christen te zijn in zowel hun daden als hun woorden. Wanneer je o.a aan deze eisen voldeed kwam je in aanmerking ridder te worden, en als ridder ben je zeker een goede/echte man.

Trouw aan vrouw:

 • Lynette die de nieuwe ridder Gareth(die eerst keukenhulp was) de hele tijd op allemaal verschillende manieren aan het beledigen was omdat ze hem minderwaardig vond. Gareth trok zich hier niets van aan. Hij liet haar maar praten. Ze waren op weg haar zus te bevrijden. Als het aan Lynette lag had hij het allang kunnen opgeven. Waarom zou hij nog iets voor haar doen? Maar Gareth bleef als een dappere ridder vechten. Dat maakte zulke indruk op Lynette dat ze bewondering voor hem kreeg. Ze smeekte hem om hem te vergeven, wat hij natuurlijk deed.
 • Lancelot die Guinevere, ondanks dat ze zo gemeen was geweest tegen Lancelot, haar redde van de brandstapel. Het betekende hiermee dat hij verraad pleegde(door vermomd de aanklagers om te praten).

Recht van de sterkste:

Het gaat zeker in de legende om het recht van de sterkste. Het zwaard bepaalt. Het betekende in die tijd voor iedereen die zwak en arm was dat ze werden onderdrukt. De rijke en sterke hadden roem en leefde een rijk leven en hadden hun knechten.

Berouw komt na de zonde:

De affaire tussen Lancelot en Guinevere. Lancelot was zo verliefd op haar dat hij zo ver ging om de vrouw van zijn goede vriend en koning ‘af te pakken’. Hiermee beging hij zeker een zonde. Ook al heeft hij zich er altijd ongelukkig bij gevoeld. Het heeft hem altijd dwars gezeten maar Guinevere achter zich laten deed hij niet. Voor Lancelot betekende dit genoeg berouw. Vervolgens betekende dit voor Lancelot een lang lijdensweg. Naast zijn verloren vriendschap eindigt hij zijn leven met zes jaar lang zichzelf opsluiten en bezig zijn met boete doen en bidden. Hij stierf van schuldgevoel.

Niemand is perfect:

Ook al ben je zo’n goede koning als Arthur. Ook al ben je zo’ n goede ridder als Lancelot. Iedereen maakt fouten en verkeerde keuzes. De legende vertelt daarnaast ook dat een fout gelijk betekent dat je een slecht mens bent.

 • Arthur maakte een grote fout in zijn gevecht met Sir Pellinore. Arthur die in de situatie was gekomen waarbij hij Sir Pellinore wilde verslaan en hem toen opeens aanviel. In die strijd was zijn zwaard gebroken. Arthur had niks om zich te kunnen verdedigen. Sir Pellinore had de kans om Arthur te verslaan. Dankzij de tovenaar Merlijn kon hij toen nog wel gered worden.
 • En opnieuw de affaire van Lancelot en Guinevere.

Stank voor dank:

 • Lancelot deed alles om Guinevere te bevrijden toen zij gevangen zat. Hij moest met de kar, het kon hem niets schelen dat het niet gepast was, hij zal haar bevrijden. Toen hij haar had bereikt en wilde bevrijden was ze heel ondankbaar. Het enige waar ze zei is dat ze niet kon begrijpen hoe hij haar zo kwam ophalen.
 • Lancelot die de diamanten ketting aan Guinevere gaf en zij het ondankbaar weg gooide. (Later bleek wel dat ze het deed omdat ze had gehoord over de liefde van Lancelot en Elaine, wat niet waar was).

Niemand valt te vertrouwen:

In het verhaal merk je wel dat vertrouwen en bedrog belangrijke thema’s zijn.

 • Arthur die vertouwen had dat Mordred tijdelijk het wel even van hem kon overnemen. Ondertussen probeerde hij met zijn troon ervan door te gaan.
 • Arthur die heilig in Lancelot geloofde maar toen uiteindelijk er toch achter moest komen dat hij met Guinevere ging.

Het lot bepaald je leven:

 • Zo was het Arthurs lot om koning te worden, alleen hij kon het zwaard eruit trekken. Het was van te voren bepaald. Arhur moest koning worden.
 • Voor Sir Galahad om op de gevaarlijke zetel te zitten. Hij was voorbestemd om de ridder met de zuivere geest te zijn.

Wat betekend de legende/mythe voor de engelse bevolking?

Onderhand zijn we er wel achter dat King Arthur een heel bekend verhaal is in Engeland. Wat kan nou een reden hiervoor zijn?

Ik denk trots. Arthur werd gezien als een echte onoverwinnelijke krijgsaanvoerder. Arthur bevrijdde de bevolking meerdere keren van indringers, 12 veldslagen die hij had gewonnen voor het volk te paard. Het hoogtepunt was de slag bij de Mons Badonicus voor Arthur. Hier zou hij samen met een paar andere ruiters in een paar aanvallen van negenhonderd Saksen hebben gewonnen. Ze kregen de Saksen zover dat ze om vrede vroegen en voor dertig jaar lang geen confrontatie meer hadden aangedurfd met de Britten.

De daden van Arthur leefden voort in de herinnering van de trotse Britten. Arthur was niet alleen de redder van het volk maar zorgde ook voor een lange reeks overwinningen. In de dertig jaar erna was er rust en voorspoed in het Britse rijk. Het zou zelfs de gouden tijdperk voor de Britten geweest zijn. En ook de laatste keer dat het Britse volk was verenigd onder een Britse leider. Dus door zijn goede leiderschap, rechtvaardigheidsgevoel, loyaliteit aan het volk, en zijn dapperheid werd Arthur wel een hystorisch symbool voor Engeland. Hij wordt gezien als koning Arthur, de man met onoverwinnelijke geestkracht van het Britse volk. Misschien is zijn echte levensverhaal van deze koning niet bekend. En zijn er weinig historische feiten zijn bekend. Alsnog heeft zijn verleden diepe sporen achter gelaten in de Britse volksgeest. En waarschijnlijk zal het ook nog blijven leven.

Robin Hood

Robin hood is een engelse volksheld uit oude balladen en legendes. Volgens de verhalen zou hij stelen van de rijken en zijn buit vervolgens geven aan de armen. Hij woonde in Sherwood Forest. Hij zou daar tegen de gezagsdragers hebben gestreden. Een belangrijke eigenschap van hem is dat hij heel goed is in boogschieten. Daar herkend iedereen Robin Hood eigenlijk aan. Zijn personage is wereldwijd bekend geworden door vele verfilmingen en verhalen.

Hoe is deze legende/mythe tot stand gekomen en aangepast?

Robin hood wordt in de oude engelse volksverhalen omschreven als een vrijbuiter. Wat we eigenlijk nog steeds niet weten is of Robin Hood daadwerkelijk bestaan heeft.

Robin is eigenlijk naar voren gekomen doordat zijn naam in verschillende versies in 1227 in diverse engelse documenten naar voren kwam. Dit waren namen als Robinhood, Robehod of Hobbehod. Tussen 1261 en 1300 worden er nog een aantal keren namen als deze genoemd in heel Engeland. Hij werd in die tijd gezien als een dief met korte/vlugge handen. In ieder geval als iemand met criminele banden. Dit beeld bleef eigenlijk zo tot de vroege middeleeuwen. Toen ontstond er namelijk rond 1439 het verhaal over Piers Venables van Aston. Deze man was dakloos geworden, had geen bron van inkomsten en hij had zelfs geen spullen en kleding meer. Hij besloot in het bos te gaan wonen en ging daar leven als vrijbuiter. Dit is een van de bekende verhalen van Robin Hood. De eerste beschrijvingen van Robin Hood zijn gedaan door William Langlands over Piers in 1362-1386.

Door al de verschillende verhalen die er over Robin Hood bekend zijn is het moeilijk om duidelijk aan te geven hoe deze legende/mythe tot stand is gekomen.

De plaats waar deze legende/mythe tot stand is gekomen is eigenlijk wel bij elk verhaal hetzelfde, namelijk het bos Sherwood Forest. Hier vonden de handelingen van de Robin Hood legende plaats. Toch gaan er ook verhalen ten ronde dat er ook een andere plek is geweest waar Robin Hood actief was. York, hier zou Robin geleefd hebben. Dit is weer op bepaalde manieren aan te tonen.

Zoals eerder verteld zijn er meerdere verhalen over Robin Hood bekend. Er zijn drie verhalen die eigenlijk toch wel het bekendst zijn. Dit zijn:

 • Fulk Fitszwarin: dit verhaal gaat over een man; een Normandier, die als jonge man opgroeide aan het hof van de koning Hendrik II in Engeland. Toen hij klein was ging hij veel om met prins John, die later koning van Engeland zou worden. Door een ruzie die in hun kinderjaren had plaatsgevonden nam prins John alle eigendommen van Fulk af. Hierna vluchtte Fulk naar de bossen en ging leven als vrijbuiter(dit verhaal is dus als eerste ontstaan en is al genoemd). Uit de belevenissen die hij in het bos heeft komt eigenlijk het Robin Hood verhaal.
 • Robert van Loxley: dit verhaal is het meest voorkomende en het meest verbeelding sprekend. Ook over hem is er weinig bekend, maar deze naam is toch wel mogelijk gedragen in het verleden. Dit verhaal gaat dus ook zoals iedereen hem eigenlijk kent. Robin keert terug naar Nottingham naar zijn vader. Daar heeft de sherrif de leiding genomen. Robin komt in het bos terrecht en bouwt daar een soort ‘leger’ op. Deze mensen beroven de rijken die het bos betreden en geven de buit aan de armen. Robin word in dit verhaal gezien als een held. Dit verhaal wordt het meest gebruikt voor films. Het bestaan van Robin of Loxley is ook alleen nooit bewezen. De naam locksley hebben ze nooit kunnen vinden, maar met de ‘x’ hebben ze wel iets kunnen vinden.
 • Robert van Huntingdon: robert de baron van Huntingdon is ook vaak een persoon die wordt aangezien als robin hood. Hij is afkomstig uit West Isley, Berkshire. Dit is toch wel een geboorteplaats die niet ver van Nottingham.

Er zijn vele verhalen bekend. Deze legende is erg verwarrend en moeilijk te bestuderen. Er komt veel om het hoekje kijken, omdat er eigenlijk niet genoeg te vinden is. Nog een aantal voorbeelden van verhalen over de avonturen van Robin Hood zijn:

 • Een Avontuur van Robyn Hode (A Geste of Robyn Hode (1475)
 • Robin Hood en de Monnik
 • Robin Hood en de Pottenmaker
 • Robin Hood en de Slachter
 • Robin Hood en de Pater
 • De jolige drinker uit Wakefield
 • Robin Hood en de Denker
 • Robin Hood en de Prins van Aragon
 • Robin Hoods progressie naar Nottingham
 • Robin Hood red Will Stutely
 • Robin Hood en de Bisschop
 • Robin Hood en koningin Katherine
 • Robin Hoods Vlucht
 • De Nobele Visserman
 • Robin Hood en de Gouden boog
 • Een waar verhaal over Robin Hood (A True Tale of Robin Hood)
 • Robin of Sherwood
 • Robin Hoods Dood

Over de geboorte van Robin Hood zijn veel verschillende soorten. De ene bron zegt dat hij in 1160 is geboren. Een andere zegt weer 1225. En nog een andere beweert dat hij tussen 1285 en 1295 geboren is. Ballades zeggen dat Robin Hood is geboren in Locksley, Nottingham. Een ballade zegt Lockesley, maar is er geen stad die ooit zo genoemd is. Er is wel een Loxley. Er is gezegd dat Robin Hood de zoon was van William Fitszooth. Hij had land in Loxley en daar hebben ze de geboorteplaats vandaan gehaald.

Volgens ballades staat Robin Hood voor natuur en vrijheid. Hij is in het groen gekleed, heeft veel lol met zijn mannen in het bos en hij is neutraal. Hij vecht tegen onderdrukking en armoede, maar heeft geen problemen met autoriteit. Wel is het tegen misbruik van autoriteit, mensen die tegen de koning zijn en onrechtvaardig zijn. Robin Hood wordt een held door hier tegen te vechten. Hij krijgt hierbij veel hulp van mensen en brengt zo het volk aan zijn kant.

Robin gebruikt een pijl en boog als zijn wapen. Dit was erg belangrijk, want hier kon hij mee jaren en had hij bescherming en kon hij dus overleven. Omdat Robin een legende is geworden, wordt hij ook de beste boogschieter genoemd.

Over de dood van Robin Hood zijn ook veel verschillende verhalen bekend. Volgens het ene verhaal vind het plaats in het Kirklees Kasteel. Robin is heel ziek en gaat naar zijn neef, de priores van Kirklees. Hij werd daar opgesloten en bloedde langzamerhand dood. Kleine John(Little John) luisterde en zocht hem op. Toen hij bij Robin was, schoot Robin nog met zijn laatste krachten een pijl uit het raam. Hij zei tegen John dat hij hem moest begraven waar de pijl kwam.

Robin schiet zijn laatste pijl

De monnik die Robin in verhalen met hem meeneemt, vermoord hem ook in sommige verhalen. Hij wilde wraak op Robin voor ‘schade’ die hij had aangericht. In dit verhaal begraven ze hem dicht bij de weg op een plek die de ‘Three Nuns Inn’ heette. In deze legende was het 87 jaar geworden.

Doordat de verhalen van Robin Hood door de jaren heen steeds meer groeiden, werden er meer personen in het verhaal gevoegd en werd het karakter van Robin Hood veranderd. De legende van Robin Hood is veel veranderd. Klassieke karakters zoals ‘Maid Marian, Friar Tuck en Alan a Dale’ zijn er ook later pas bijgevoegd. Het stelen van de rijken voor de armen is ook maar een latere toevoeging. De vroegere ballades over Robin Hood zijn geel anders dan die wij nu eigenlijk kennen.

Vroeger was de mening over Robin Hood erg verdeeld. In de ogen van het publiek was hij een held, maar historici vonden hem een moordenaar. Iemand die je niet kon vertrouwen. Dit begon langzamerhand te veranderden. Het viel John Major op dat de outlaw Robin Hood de armen verrijkte door de buit van rijken de stelen. Hierdoor gingen mensen een andere mening kweken over Robin Hood.

Andere historici gingen dit overnemen en tegen die tijd waren ook koning Richard en zijn broer John bij het verhaal gevoegd. Ook kwamen er andere veranderingen. Er werden bijvoorbeeld karakter uit andere legendes gehaald(Adam Bell en Gamelyn). En Robin kreeg meer namen/verhalen over echte outlaws, zoals Fulk Fits Warin en Hereward. En Robin kreeg een stad, namelijk Locksley.

Er kwamen steeds meer nieuwe verhalen. Er werden nieuwe elementen toegevoegd aan de oude verhalen. Neem bijvoorbeeld het manuscript van rond 1600 die het verhaal verteld over hoe Robin Hood een outlaw werd. Dit was een verhaal dat nog niemand had verteld in de vroegere jaren. Uit dit verhaal blijkt dat hij zo werd, omdat hij een paar bosbewoners doodde omdat ze niet welden betalen voor een gesloten weddenschap. Dit verhaal werd weer opgenomen in een latere ballade; Robin Hoods’s progressie naar Nottingham. Het is een samenvatting van het leven van Robin Hood en er word gebruik gemaakt van een al bestaand verhaal; Gest. Dit manuscript gebruikt bestaande karakters, maar maakt ook gebruik van latere ballades. In dit verhaal word er voor het eerst een geboorteplaats genoemd.

Graafschap

Toch zat er een nieuwsgierige kant aan al deze veranderingen. Volgens deze veranderingen is hij namelijk alleen goed en nobel, maar daar kwam ook weer verandering in.

Richard Grafton veranderde deze traditionele status met Chronicle at Large. In dit verhaal wordt Robin een outlaw nadat hij schuld heeft, een afkomst dat gebruikt wordt in latere verhalen die hem daar tot graaf maken. Er waren wel dicussies over hoe ‘echt’ het verhaal van Grafton was, maar dit was niet de eerste keer dat een niet bestaand pamflet bij de legende gevoegd werd. Maar de waarheidsgetrouwdheid van Grafton was niet zo belangrijk. Kort daarop kreeg Robin Hood weer een nieuwe titel: Graaf van Huntingdon.

In deze tijd maakte Anthony Munday Robin een ster in twee Elizabethan tragedies in De ondergang van Robert, graaf van Huntgindon en de dood van Robert, graaf van Huntingdon. Dit zijn toneelstukken, want Anthony was in die tijd een soort Shakespeare.

In latere ballades is de graapschap van Robin eigenlijk genegeerd, maar in films houdt hij die wel. Bijvoorbeeld in de Robin Hood van 1922 en 1991 en het heeft wel veel oudheidkunsigen nog geinspireerd.

Geloof en toneelstukken

De outlaw kreeg niet alleen een sociale status. Hij onderging ook een religieuse vervorming. Hij beroofde dan wel beruchten monniken en bischopen, maar de ‘vroegere’ Robin Hood was een katholiek. Ook in oude ballades over de katholieke kerken valt de naam Robin Hood wel eens. Uit sommige bronnen valt er ook te halen dat Robin voor zijn tijd een protestant was.

De kerk was bijvoorbeeld achter Robin zijn neergang in het toneelstuk van Munday.

Maar ookal was robin nog zo een goede gelovige, hij bleef maar in de problemen komen met het volk. De koningin van Schotland Mary verbande in 1562 de toneelstukken over Robin Hood en zij was niet de enige.

In de parlementaire verkiezen in 1640 ontstond er een nieuwe partij, de Robins. De oprichter had een schuilnaam; Robin Hood. Deze kandidaat was de heer Alexander Popham. Hij was een soort van hogere Robin Hood, want hij was veroordeeld voor struikroverij. Popham verdween, maar zijn aanhangers(de Kleine Robins en Kleine Johns genoemd) namen het van hem over.

In 1641 kregen deze puriteinse krachten in het parlement ruzie met koning Charles en er ontstond ere en Engelse burger oorlog. Dit eindigde in 1649 toen Charles onthoofd werd. Hierop volgde 11 jaar zonder een koning. In deze periode verbande de overheid de toneelstukken met kerst, pasen en alles dat met het Katholieke geloof of gewoon lol te maken had. Maar toch in 1652 werd ere en Robin Hood spel opgevoerd in het Oxfordshire dorp zonder incidenten. En ook nog rond deze tijd werden er ballades verspreid over Robin Hood.

Na enige tijd kwam Koning Charles II aan de macht en hierdoor kwamen er weer nieuwe toneelstukken en verhalen over Robin. Het nieuwe toneelstuk Robin Hood and his crew of souldiers werd uitgebracht, omdat het volk van Nottingham hun steun aan de koning wilden tonen. Robin besluit ook om de nieuwe koning te steunen. Er ontstonden hierna nog meer verhalen.

Held en liefdevol

Robin hood was een graaf, een protestant en een ster in het theater, maar hij was nog steeds een held in ballades. In de 17e en de 18e eeuw werden zijn avonturen in zwarte letters op liedbladen geprint en in collecties gestopt bekend als kransen. Dit waren niet de beste werken van literatuur, maar ze waren bedoeld om te zingen en niet om te lezen.

Sommige oude ballades gebruiken oude middeleeuwse verhalen en andere volgen de simpele formule.

Er werden in deze periode nieuwe ballades geschreven. In de middeleeuwse ballades waren kleine John en de anderen altijd outlaws. Ze zijn eigenlijk nooit gaan onderzoeken hoe zij bij het verhaal zijn gekomen. Nu, konden die verhalen verteld worden.

Robin ontmoet kleine john of Will Scarlett(Robins neef) of een verkapte Marian. Robin komt in een gevecht, hierin verslaat of John of Will of Marian hem en Robin vraagt hun bij de groep te komen.

Een nieuw karakter was Will Stutely. Robin red hem in een ballade. Hij komt veel voor in Robin Hood boeken, maar bereikt eigenlijk nooit een belangrijke rol. Bijvoorbeeld lid van de groep. Toch komt hij deze dagen meer voor dat Clorinda. De liefde van Robin in bijvoorbeeld het verhaal ‘Robin Hood’s geboorte’. Maid Marian was altijd een beetje vaag. Ze verscheen ineens in de verhalen. Kort geleden kwam professor Stephen Knight met de verklaring dat Robin Hood homosexueel was. In zijn tijd werd homosexualiteit niet getolloreerd. Misschien was Marian wel helemaal geen vrouw?

Films en fantasie

Robin Hood werd een filmster in 1908. En in 1914 waren er al vijf Robin Hood films.

In 1922 was Robin Hood de meest dure film gemaakt in die tijd. Het was toen zelfs nog een klassieke stille film. Het had kastelen sets en steekspellen. Sommigen zeggen dat de toernooien beter plaats hadden kunnen nemen in Ivanhoe. Toch heeft Douglas Fairbanks de rol van Robin goed gespeeld.

Maar DE klassieke Robin Hood is de film uit 1938, de avonturen van Robin Hood. Het is een onhistorische, gekke film, maar hij is blijkbaar erg leuk. De rol van Robin word gespeeld door Errol Flunn. En hij speelt de rol vol humor.

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de legende?

We kunnen dit van veel opzichten bekijken, maar we bekijken het van het verhaal dat iedereen eigenlijk kent. Het eerste belangrijke dat eigenlijk in het verhaal gebeurd, is dat Robin moet vluchten voor de sherrif. Hij gaat dan naar het Sherwood bos. Daar durven de mannen van de sherrif niet heen, omdat het daar zogenaamd behekst zou zijn.

De tweede belangrijke gebeurtenis in het verhaal, is de ontmoeting met Little John. Nadat robin het bos in is gevlucht, komt hij bij een rivier. Hij wilt die oversteken over een boomstam, maar aan de andere kant van de boomstam staat ook een man. Die eist van Robin dat hij aan de kant gaat, maar Robin weigert en eist van hem dat hij aan de kant gaat. De man lacht en pakt een grote stok en wilt het dan maar uitvechten. Robin pakt ook een stok. Ze beginnen te vechten met de stokken. Net wanneer Robin denkt te winnen, wordt hij geduwd en verliest zijn evenwicht.

Robin Hood en Little John, door Louis Rhead 1912

Wanneer de man hoort dat hij Robin Hood is, steekt hij zijn hand uit en haalt hem uit het water. Robin is met Will Scarlett. De man zegt dat hij ook een outlaw is en dat hij geen plek heeft om te wonen. Robin stelt voor dat hij met hem en Will mee gaat. Hij verteld dat hij John Little heet, maar Robin noemt hem Little John.

Waar het hele verhaal om draait, is dat Robin steelt van de rijken en het geeft aan de armen. Dat is dus belangrijk in het verhaal. Dat hij in het bos allemaal vallen zet met zijn Merry Men en zo de rijken overvalt. Ze maken zelf pijlen en bogen en allemaal camouflage materiaal. Als er dan een rijke door het bos rijd, is er niks te zien. Maar ze zitten wel overal. Ze hebben bladeren om zich heen of liggen eronder. Meestal komen ze dan ineens met z’n allen tevoorschijn en beroven ze hem van zijn geld.

Wat ook een belangrijke gebeurtenis is van Robin Hood door de jaren heen, zijn de mei spelen(May Games). Hier werden er toneelstukken opgevoerd over Robin Hood. Bepaalde verhalen zijn daar speciaal voor geschreven. Sommigen geloven dat Robin is voortgekomen uit deze vieringen, maar het kan ook zijn dat deze spelen toevoegingen waren aan zijn leven. Deze viering werd in Engeland gehouden om de natuur te vieren, de vreugde te verwelkomen en d vrijheid van de winter te vieren. Er waren Robin Hood spellen en toneelstukken. Ik heb al eerder genoemd dat een periode deze viering verboden werd. En dat er dus geen toneelstukken meer opgevoerd mochten worden.

Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten welke personen er belangrijk waren in de Robin Hood verhalen.

De meeste verhalen over Robin Hood zijn in de periode dat Koning Richard weg is. Hierboven staan een aantal namen genoemd, waarvan misschien nog niet helemaal duidelijk is wie die persoon nou is. Belangrijke personen en plaatsen rond Robin Hood die echt hebben bestaan zijn: Sherwood Forest, Nottingham, de sherrif, Prince John Lackland en sir Guy of Gisbourne. Dit blijkt uit oude documenten.

De sherrif van Nottingham: dit was een soort ambtenaar. Het is de meest voorkomende schurk in de verhalen. Het koningrijk was verdeeld in verschillende delen. De koning stelde dan meestal ridders aan die verantwoordelijk waren voor bijvoorbeld het innen van belastingen in een district(zo noem je zo een deel). Die beheerders werden sherrifs genoemd. Ze waren niet echt geliefd door de Saksische bevolking, maar uit eigenlijk uit het niets blijkt dat de sherrif van Nottingham veel strenger en wreder was dan sherrifs uit andere streken. Het enige wat hem tegenwerkt is dat hij tegen Richard was.

Little John(Kleine John): dit was de vriend en vertrouwling van Robin Hood. Dit was de meest geloofwaarige Merry Men. Kleine John komt gelijk aan het begin in de oudste ballades al voor. Zijn echte naam zou John Little zijn geweest, maar hij word ook John Naylor of le Nailer genoemd in verhalen.

Will Scarlet: is een man met ook al zo een dubbele identiteit. In de oudste ballades wordt hij neergezet als een soort kopie van Little John. Hij had soms de neiging om zichzelf als een betere leider te zien dan Robin. Later in het verhaal is hij ineens een man die gekleed gaat in rode zijde en zijn tijd vult met gedichten en muziek. Soms is hij ineens de zoon van Robin’s zuster en in andere verhalen is er helemaal geen familieband. Er zijn nogal wat tegenstrijdingen in dit figuur.

Friar Tuck: hij spelt een belangrijke rol in verhalen van Robin Hood. Hij komt van Fountains Abbey in Yorkshire of Fountaindale. Soms is hij een kluizenaar of een hulp van de sherrif. Er is alleen wel een probleem met dit figuur. Hij komt in de oudste ballades niet voor, maar de eerste friar verschijnt pas in Engeland na 1225, ruim 25 jaar na Richard’s dood.

The Merry men: Robin Hood was niet alleen, maar de leider van een getrainde groep vechters. Als Robin weer eens in de problemen zat, stonden zijn Merry men hem altijd te hulp. Sommigen zeggen dat het een kleine groep was, andere zeggen dat de groep wel uit 140 of 150 mensen bestond. Zonder deze groep achter hem, zou hij het nog geen week vol hebben gehouden.

Guy of Gisborne: Dit is een andere schruk die in veel verhalen voor komt. Robin ontmoet deze vreemdeling een keer in het bos. Hij verteld dat hij jaagt op Robin Hood. Robin verteld dus niet wie hij is, maar steld voor om een wedstrijd boogschieten te doen. De vreemdeling schiet goed, maar Robin is natuurlijk beter. De vreemdeling zegt tegen Robin hoe goed hij hem vind en zegt dat hij beter moet zijn dan Robin Hood. De vreemdeling wilt nu wel echt weten hoe hij heet, maar Robin zegt niks totdat de vreemdeling zijn eigen naam geeft(Guy of Gisborne). Als Robin zegt hoe hij heet, trekken ze allebei hun zwaard en beginnen te vechten. Robin dood uiteindelijk de Guy of Gisborne. Dan doet Robin de kleding van hem aan en vermomd zich als Guy. En daarna gaat hij Little John bevrijden die de sherrif gevangen heeft genomen. Dit was eigenlijk de korte, bloederige geschiedenis van de Guy of Gisborne. Er zijn natuurlijk nog meer varaties op deze persoon.

Wat wilt de legende/mythe ons vertellen, wat is de betekenis erachter?

Het moraal achter het verhaal is dat de armen niet zonder enige zorg moeten leven. Tenminste in die tijd was het natuurlijk veel erger en was er ook veel meer sprake van armheid. Maar de sherrif in dit geval gaf totaal niet om de armen en liet ze maar gewoon in armoede leven. Robin Hood vond dit niet goed en daarom ging hij rijken beroven voor de armen. Tenminste dat blijkt uit de meeste ballades.

De morale les van Robin Hood is ook dat altijd in welke tijd je ook leeft, geld je altijd macht geeft en jij altijd hard zal moeten werken om dat te kunnen bereiken. Je ziet dat de sherrif veel macht heeft doordat hij veel geld heeft. De armen hebben daarin tegen dus helemaal geen macht, omdat ze dus geen geld hebben.

Robin Hood is een held doordat hij de armen helpt en niet de totale macht aan de sherrif geeft. Wat koningschap is. Misschien dat de mythe ons wilt vertellen dat je een goed persoon bent als je mensen wilt hebben en tegen het gene bent wat eigenlijk niet goed is voor het volk. Nu zou het natuurlijk niet meer voor kunnen komen dat er een Robin Hood verschijnt die iemand als een sherrif tegenhoudt, maar de boodschap achter het verhaal is duidelijk.

Ik heb een stuk op het internet gevonden die aantoont dat iemand Robin Hood genoemd wordt door zijn daden. Hij haalt meer dan een miljoen euro van de rekeningen van rijke klanten en leent het uit aan arme mensen. Hij wordt de moderne Robin Hood genoemd.

De Belgische RobinHood[11]

Posted on 17 maart, 2009 by goedgelovig

Die 62-jarige Belgische bankdirecteur van de Centea bank in Brugge die meer dan een miljoen euro van de rekeningen van rijke klanten haalde en dat uitleende aan arme mensen, die is mijn held. Wat een prachtverhaal – een bankdirecteur met een hart? Hé? Dat bestaat? Het lijkt wel een verhaal van Suske en Wiske! De Barmhartige Bankier. Dat de man maandag in Brugge voor de rechter verschijnen moest is begrijpelijk. Wat hij deed was illegaal. Maar zelfs de aanklager bestempelde de man als een moderne Robin Hood. Terecht. Graaiers – denk aan de AIG, waar op dit moment een paar sukkels 150 miljoen aan bonussen krijgen – hebben de bovenhand. Deze Belg is een man met moraal. Vast een goede Katholiek. Hij heeft zich ongetwijfeld schuldig gevoeld.

Van 1995 tot 2001 leende hij geld aan mensen die geen krediet meer konden krijgen, eerst van zijn eigen spaargeld. Ik bewonder de man. Pas toen zijn eigen geld op was, begon de man geld te lenen van zijn rijke klantenkring. Justitie vervolgt de man voor valsheid in geschrifte; terecht. Wat hij deed was fout. Geef hem 20 uur taakstraf, verplicht hem om met zijn rijke klanten een goed gesprek over moraal te hebben. Van die Belg kunnen we wat leren.

Het kan zijn dat het Robin Hood verhaal deze man geAnspireerd heeft, maar hij kan het ook gedaan hebben zonder er meer zo over te hebben nagedacht. Het lijkt natuurlijk wel een beetje op het Robin Hood verhaal, dus het lijkt ons dat hij het Robin Hood verhaal sowieso wel kende.

Dit heeft dan ook te maken met wat het verhaal ons mee wilt geven, want deze man doet ook daadwerkelijk ongeveer wat Robin Hood deed.

Er is eigenlijk niet maar een antwoord op deze vragen. Er zijn zoveel verschillende verhalen over deze legende, dat elke generatie wel zijn eigen morale lessen heeft.

Wat betekend de legende/mythe voor de engelse bevolking

De legende heeft ervoor gezorgd dat mensen voor de armen gingen zorgen. Als het gaat over armenzorg, wordt de naam van Robin Hood vaak genoemd. Zoals eerder genoemd bij het moraal, gaan ze mensen de naam Robin Hood geven. Die man nam ook geld van de rijken en gaf het aan de armen.

De legende heeft er ook voor gezorgd dat historici altijd zullen proberen om er achter te komen of Robin Hood echt heeft bestaan. Het is tot nu toe altijd een raadsel geweest. Zijn naam of namen die er op leken werden vaak gebruikt voor criminelen in de 13e eeuw. Hij komt in de vele verhalen op verschillende plekken voor en dat is erg verwarrend. ‘Zo had je Blyth, Doncaster, Kirklees, The Greenwood, York, Zuid Owram in de buurt van Halifax, Huddersfield, Wortley, Barnsley, Rotherham, Wakefield, Bawtry en de Sayles. En dan is er Huntingdon, die geen deel uitmaakt van Nottinghamshire of Yorkshire. Maar er was ook het verhaal Graaf van Huntingdon.'[12]

Robin Hood is eigenlijk net zoals King Arthur, de duivel, de heiligen, enz. Deze dingen die we blijven onderzoeken en waarvan gezegd kan worden dat het heeft bestaan.

Samenvatting

Wat proberen de belangrijke legendes uit Engeland ons mee te geven?

En als jezelf ook nog wat van King Arthur wilt beleven kun je de beroemde ronde tafel bekijken in het kasteel van Winchester.

Filmverslagen

Persoonlijke reactie van ons allebei de film King Arthur: De decors in de film vonden wij echt heel mooi. Ook de kleding is goed want het zijn echt van die mooie harnassen en grote wapens. De muziek tijdens de veldslagen is erg goed gekozen, want door het ritme van de muziek lijkt het allemaal veel sneller te gaan en dat is erg goed, want je word daardoor echt meegetrokken in de spanning van de film. Het is dus zeker heel goed gemaakt.

Er komen heel veel gevechten in voor, maar dat was ook wel te verwachten. Eerlijk gezegd zijn wij daar niet zo gek van maar wij weten zeker als je zelf wel gek bent van ridderfilms dat dit wel echt een goede film is. Er zat dus veel actie in de film. Wij vonden het een goed verhaal. De film heeft wel een ander verhaal dan de standaard legende over King Arthur. Je leert de personages ook niet echt kennen. Je komt niet zo veel te weten over Merlijn. Ook zie je niets over de geheime liefde van Lancelot en Guinevere wat in het verhaal dat Stefanie heeft besproken heel erg meespeelt.

Persoonlijke reactie van ons allebei op de film Robin Hood:

Plan van aanpak

Wij hebben gekozen samen te gaan werken doordat wij al meerdere werkstukken samen hadden gemaakt en er over het algemeen goede resultaten uit kwamen. De werkverdeling is ook altijd goed gegaan. Daarnaast vonden wij allebei Engels een leuk vak om ons werkstuk over te maken. Daarna hebben wij bedacht wat voor onderwerp we gingen gebruiken.

Waarom dit onderwerp?

In het begin hadden wij onze twijfels over het juiste onderwerp. We hebben over internet onderwerpen gezocht. Toen kwamen wij aan onderwerpen als Shakespeare, Rome en Julia of de ontwikkeling van de Engelse taal. Uiteindelijk hebben wij toch gekozen voor een zelf bedacht onderwerp legendes en mythes uit Engeland doordat dit ons het meest aansprak. Het lijkt ons het leukste onderwerp om in te verdiepen. Wij hebben hierbij de volgende deelonderwerpen bedacht:

 • King Arthur
 • Robin Hood

De onderzoeksvraag die wij hierbij hebben gekozen is: Wat proberen de belangrijke mythes uit Engeland ons mee te geven?

Wij hebben hiervoor gekozen doordat de vraag niet al te breed is maar gericht op het gene wat wij te weten willen komen.

Vervolgens hebben wij de deelvragen bedacht(de vragen worden per deelonderwerp bedacht):

Dan beantwoorden wij de volgende vragen:

 1. Hoe is deze legende/mythe tot stand gekomen?
 2. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen bij de legende/mythe?
 3. Wat wilt de legende/mythe ons vertellen, wat is de betekenis erachter?
 4. Wat betekend de legende/mythe voor de engelse bevolking?

Hoe gaan wij het werk verdelen?

Wij gaan zorgen voor een werkverdeling waarbij wij allebei evenveel moeten doen. Z.o.z

Daarnaast gaan wij samen nog werken aan de lay-out en verzorging die erbij komt voor het leveren van een goed eindproduct. Ook verzorgen we samen de inleiding, samenvatting enz.

Waar gaan wij onze informatie vandaan halen?

Wij willen gebruik gaan maken van het internet. Het internet zal waarschijnlijk het belangrijkste bron worden. Daarnaast kunnen wij in boeken kijken of films bekijken om ons er verder in te kunnen verdiepen.

Hoeveel tijd gaan wij besteden per vraag?

Het meeste tijd gaan wij besteden aan het beantwoorden van de deelvragen, dit vinden wij het belangrijkste. Het is van te voren moeilijk in te schatten. Wanneer wij in tijdsnood zouden komen zullen wij extra veel thuis moeten werken. Wij willen sowieso de eerste drie deelonderwerpen goed uitwerken. Wanneer het blijkt dat er nog iets bij zou kunnen hebben wij altijd nog de keuze om ook Robin Hood er in te verwerken.

Hoe gaan wij het eindproduct presenteren?

Wij gaan eerst een werkstuk maken. Die gaan we daarna presenteren. Daarnaast lijkt het ons nog leuk om misschien iets met video erin te verwerken.

Er zal waarschijnlijk bij het maken van het werkstuk nog wel wat worden aangepast. Dit is in ieder geval ons plan hoe het er nu uitziet.

References

 1. (Aeleanor, 2005)
 2. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 3. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 4. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 5. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 6. ‘Crossley-Holland, K, 1999’
 7. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 8. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 9. ‘Hans P. Keizer, 1999’
 10. ‘Crossley-Holland, K, 1999’
 11. https://goedgelovig.wordpress.com/2009/03/17/de-belgische-robin-hood/
 12. (Hague, Felicity)
Did you like this example?

Cite this page

Legende King Arthur en Robin Hood. (2017, Jun 26). Retrieved January 31, 2023 , from
https://studydriver.com/legende-king-arthur-en-robin-hood/

Save time with Studydriver!

Get in touch with our top writers for a non-plagiarized essays written to satisfy your needs

Get custom essay

Stuck on ideas? Struggling with a concept?

A professional writer will make a clear, mistake-free paper for you!

Get help with your assigment
Leave your email and we will send a sample to you.
Stop wasting your time searching for samples!
You can find a skilled professional who can write any paper for you.
Get unique paper

Hi!
I'm Chatbot Amy :)

I can help you save hours on your homework. Let's start by finding a writer.

Find Writer