Anorexia essay

Filter filter
Sort by filter
1 essay sample is found
Sort by
  • Relevance
  • Newest
  • Download (max to min)
  • Download (min to max)

Anorexia nervosa

1. Wat is anorexia nervosa? Korte, algemene uitleg Anorexia nervosa is een eetstoornis. Het woord anorexia is afkomstig vanuit het Grieks. Het betekent letterlijk ‘gebrek aan eetlust’. Nervosa staat voor psychisch of ‘nerveus’. Oftewel; een verschijnsel dat van psychische aard is. De patiënten die met anorexia nervosa kampen, proberen uit alle macht af te vallen. […]

Pages: 35 Words: 10491 Downloads: 1 Date added: 2017/06/26
View full sample
Have doubts how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started